Voorwaarden gebruik foto's:
Mijn foto's mogen voor privé (niet commerciële) doeleinden worden gebruikt. 
Maar wel onder de restrictie dat mijn naam wordt vermeld
Gebruik als naam naar keuze:
Foto: www.peterheinspictures.nl
Bij gebruik van mijn foto's zonder vermelding van naam breng ik 50 euro per foto, per medium in rekening.
Bij gebruik van mijn foto's in drukwerk is mijn vergoeding afhankelijk van de oplage van het drukwerk.
Het is verboden om foto's via screen capture o.i.d. te verkrijgen en te gebruiken.
Bij commercieel gebruik, zonder meer contact opnemen met p.heins@zonnet.nl
Bij het niet voldoen aan mijn voorwaarden sluit ik een juridische procedure niet uit. 
Over de slaagkans van een procedure verwijs ik simpelweg naar 
de rechterlijke uitspraak zaaknummer 2998345 CV EXPL 14-4789
Wilt u de uitspraak lezen: Klik dan HIER en HIER voor een uitspraak van De Rijdende Rechter.
 Bij foto's die ik in opdracht maak, blijf ik als fotograaf de eigenaar van het beeldrecht.
Concreet betekent dit, dat,
 indien de opdrachtgever de foto publiceert, al of niet bij een externe,
hij/zij er voor moet zorg dragen dat mijn naam vermeld wordt
De genoemde 50 euro per foto, is exclusief inningkosten, wettelijke rente, proceskosten
en andere bijkomende kosten.